T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023 ÜRETİM YILI İÇİN BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK"

Yayın Tarihi : 18.11.2022

"2023 ÜRETİM YILI İÇİN BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yaptığı değişiklikle bazı aksaklıkları gidererek, dijitalleşme sayesinde bürokrasiyi azaltmayı hedefledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete 'de yayımlanarak 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikle mevcut yönetmeliğin yayınlandığı tarihten bugüne kadar uygulama döneminde Bakanlık tarafından tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliği sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, başvurularının e-Devlet üzerinden alınması için değişikliğe gidildi.

Ürün güncellemesi yapacak çiftçilerimiz 1 Ekim itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaya başlamışlardır. Bu uygulamadan ürün güncellemesi yapan çiftçilerimiz yararlanacak olup, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS'ye kayıt olacak çiftçiler ise İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Sayın Bakanımız Profesör Dr. Vahit Kirişci'de yapmış olduğu açıklamalarında;

Ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesinin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:

"Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran'ında son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içinde yapabilecektir.

Üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerin, e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi alabileceklerini belirten Bakanımız bu belgenin resmi nitelikte olacağını, ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.

Bakanımız, e-Devlet üzerinden alınacak ÇKS belgelerinden ücret talep edilmeyeceğini, çiftçilerin, arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 lira arasında değişen ve ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri başvuru ücretlerinin, beyan etmeleri halinde kendilerine verilecek tarımsal destek ödemesinden karşılanacağını söyledi.

e-Devlet üzerinden müracaatı örnek bir başvuru işlemi gerçekleştirerek anlatan Bakanımız, "Tarım Cebimde" mobil uygulamasının da en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi.

Bakanımız Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:

Yani çiftçimiz, dijital çağın imkânlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacak."

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Bakanımız, sistemin çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.

Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Bakanımız, "e-Devlet Kapısı'ndan başvuruların süreç içinde gelişerek çiftçimizin iş yükünü azaltacak şekilde güncelleneceğini hep birlikte göreceğiz. Bu arada e-Devlet'ten başvurunun çiftçilerimiz için bir seçenek olduğunu, isteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim diyerek ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır."  Demiştir.

23 Eylül 2022 tarih ve 31962 sayılı ÇKS Yönetmelik Değişikliği ile birlikte Çiftçimizin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak ve bürokrasiyi azaltacak yeni kararlar alınmıştır.

Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak;

1.         ÇKS başvuruları 1 Eylül de başlayacak ve 31 Aralık tarihinde sona erecektir.

2.         ÇKS ye başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. Ürün güncelleme işlemleri ise Şubat ayı içerisinde yine e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

3.         ÇKS başvuruları sırasında sadece ilk defa ÇKS'ye başvuranlardan çiftçi belgesi istenmektedir. Mevzuatlarımız gereği daha önce ÇKS kaydı olan çiftçilerimizin başka kurumlara gitmesine gerek olmadan ÇKS kaydını yapabileceklerdir.

4.         Daha önceki yıllarda kaydı olan çiftçilerimiz ise ister e-devletten isterse İl/İlçe Müdürlüklerimize gelerek ÇKF formlarını kendileri ürün bilgilerini girerekte kayıtlarını yenileyebilirler.

5.         Bu formda daha önce istenen Muhtar aza imzaları kaldırılmış olup, kendi imzası yeterli olacaktır.

6.         Kiracılık ve Ortakçılık sözleşmesinde ise daha önce 1 muhtar ve 2 aza imzası ile yaptığı işlemi; 1 muhtar ve 1 aza imzası ile tamamlayacaktır.

7.         Daha önce başvuru sırasında alınan Döner Sermaye ücreti alınmayacak olup destekleme ödemesinden mahsup edilecektir.

8.         ÇKS belgelerini e-devlet üzerinden ücretsiz alabileceklerdir.