T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KURAKLIĞA KARŞI TASARRUFLU SU KULLANMA PANELİ DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 2.11.2022

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit İdris Bolat Toplantı Salonu’nda “Kuraklığa Karşı Tasarruflu Su Kullanma” konulu panel düzenlendi. 

Panelde kuraklığın sebepleri, su ve su kullanımının kuraklığa karşı önemi, su kullanımında tasarruf yöntemleri, tarımsal sulama ve kuraklık yönetim planları gibi konular ele alındı. 

Kuraklık konusunda bilgilendirme ve bilinçlenmeyi arttırma amacıyla düzenlenen panelde konuşan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin;   

“İhtiyaçların sınırsız kaynakların sınırlı olduğu, hızla artan nüfusun sınırlı kaynakları sürekli tükettiği küresel dünyada, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkileriyle birlikte Su stratejik bir güç olarak tarımsal sulama ise bu gücün idaresinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu stratejik gücün yaklaşık %74’ü sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle tarımsal sulamanın etkinleştirilmesi, çevre dostu modern sulama sistemlerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretim tekniklerinin bir numaralı uygulayıcıları olan üreticilerin ürünlerini bilinçli olarak sulaması zorunlu hale gelmiştir.

Tarımsal kuraklığın olumsuz etkileri her geçen gün ülkemizde daha çok hissedilmektedir. Toprakta bitkinin etkili kök derinliğinde büyüme ve gelişmesi için yeterli miktarda suyun bulunmaması, tarımsal kuraklığın yaşandığı bölgelerde üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Yeterli yağışın olmadığı veya yağış rejiminde düzensizliklerin yaşandığı mevsimlerde uygulanacak tarımsal sulama teknikleri sürdürülebilir üretim için son derece önemlidir. Bu noktada tarımsal sulama tekniklerinin bir numaralı uygulayıcıları olan üreticilerin, tarımsal kuraklıkla ilgili konularda bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve onlar üzerinde güçlü bir farkındalık yaratılması, kârlı üretim modellerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olup, konuyla ilgili tasarlanan öncelik ve tedbirlerin etkinliğinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Tarımsal sulama ve su yönetiminden çölleşme ve arazi tahribatına, sürdürülebilir tarım tekniklerinden mera otlatma idaresine kadar tarımsal kuraklıkla ilgili konularda bilgi eksikliğinden veya yanlış bilgiden dolayı yapılacak bir hata üretim çıktılarını olumsuz etkileyeceği gibi kullanılan girdilerin de boşa gitmesine neden olacaktır. Bu noktada tarımsal yayım ve eğitim devreye girmelidir.

Tarımsal yayım ve eğitim; genel bir ifadeyle, tarımsal üretim tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanmasında, üretimin ve tarımsal gelirin artırılarak refah seviyelerinin iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitim düzeyinin yükseltilmesinde çiftçilere yardımcı olan bir hizmet veya sistemdir. Tarımsal yayım sayesinde çiftçiler ve potansiyel hedef kitle mevcut durumda kendi sorun ve durumlarını analiz ederek çözüm yollarını arayan, kendi kararlarını kendi verip uygulayan bireyler halini almaktadır.

Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatılmış olup, İl Müdürlüğümüzce haziran ayında başlatılan yayın faaliyetlerimiz Mayıs 2023’e kadar devam edecektir. Bugünkü panelimiz de bu kapsamda düzenlenmiştir. 

İlimizin bitkisel üretim potansiyelinin maksimum düzeyde değerlendirilmesi amacıyla sulu alanların arttırılması ve mevcut sulu alanlarımızdaki verim ve kaliteyi arttırmak ve konuyla ilgili karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışılması açısından çok faydalı olacağını düşündüğüm bu programın ilimiz tarımına katkı sağlayacağını temenni ediyor, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunarım.” Dedi.

Panele İl Müdürü Göktekin ve İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı yetkilileri ve NFB Mühendislik ve Müşavirlik firmasından yetkililer de katıldı.