T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL MÜDÜRÜMÜZDEN ANIZ YANGINI BASIN AÇIKLAMASI

Yayın Tarihi : 12.08.2022

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Hayrullah GÖKTEKİN çiftçilere seslenerek;

 "Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayın. Bu hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar veriyor. İnsan sağlığını da önemli derecede etkileyen çevre kirliliğine yol açıyor. Anız yangınları toprağın üst tabakasındaki organik madde ile toprak altında bulunan ve toprağın oluşumunu sağlayan faydalı canlıları da yok ederek biyolojik dengenin bozulmasına, bitkilere faydalı besin maddelerini de azaltarak verimin düşmesine sebep olur. Toprağın su tutma kapasitesi ve havalanması azalır, toprak sudan yeterince faydalanamaz. Anız yangınları, toprağı bitki örtüsüz bırakacağından, toprak doğrudan yağmur sularına ve rüzgâr erozyonuna açık hale gelir, erozyon artışına ve toprağın çoraklaşmasına neden olur'' dedi.

Bunların yanı sıra anızların orman içerisinde veya yakınında yakılması ise büyük orman yangınları gibi felaketlere neden olmaktadır. Anız yakma sonucu oluşan orman yangınları, insanlık için temiz hava ve doğal zenginlik açısından son derece değerli olan ağaçları, kuşları, arıları, böcekleri yakmakta ve ekolojik dengeyi hızla bozarak, su kaynaklarını da kurutmaktadır. Ayrıca trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında anız yakılmasını önleme ile ilgili çalışmalarımız yıl boyunca sürdürülmekte olup, hazırlamış olduğumuz çiftçi mektubu, liflet gibi basılı yayınlarımız ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararlar anlatılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 2018/1 Nolu Tebliğ'inin, 'l' bendindeki; 'Anız yakanlara her dekar için 109,49 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.' açıklaması yer almaktadır.  

Hayrullah GÖKTEKİN ''Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım. Tüm çiftçilerimize bereketli, hayırlı hasatlar temenni ediyorum'' dedi.