29.11.2018 / Gösterim Sayısı : 42

‘Genç Çiftçi Projesi’ Kapsamında Büyükbaş Hayvan Dağıtımı Gerçekleştirildi

#Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvan Dağıtım 2018

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin 2018/12 sayılı tebliğ kapsamında; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda 28 Kasım 2018 tarihinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Sığır Projesinden faydalanan 39 çiftçimiz ve 14 Kasım 2018 tarihinde Manda Projesinden faydalanan 6 çiftçimiz olmak üzere toplamda 45 çiftçimize 225 Büyükbaş hayvan teslim edilmiştir.

İlimizde 2018 yılında toplamda 167 genç çiftçimize 5.010.000 TL'lik hibe desteği verildi. Dağıtılan hayvanların genç çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz. Bu destekler ilimiz tarımının gelişimine katkı sağlayacaktır.


''