6.7.2018 / Gösterim Sayısı : 415

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin Adı: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

Resmi Gazete Yayımlanma Tarihi: 06.07.2018
Resmi Gazete Yayımlanma Sayısı:  30470
Konusu: Tarımsal yayım ve danışmanlık
Yönetmelikte değişiklik yapılmadan önceki hali;

08..09.2006 Tarih ve 26283 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmeliğin;

 

MADDE 17 – (1) MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir.

 

(2) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde sınava girmek zorundadır.     

 

        

Yönetmelikte değişiklik yapıldıktan sonraki hali;

 

   

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Süresinde vize ettirilmeyen sertifikalar

 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların sahipleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonraki bir yıl da dâhil olmak üzere, başvuru tarihinden en fazla üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgelerini ibraz ettikleri takdirde sertifikaları vize edilir. Bu şekilde vize edilen sertifikalarda, sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alınır."

 

 

 

 

Açıklamalar:

 

        İlgili yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 6'nın Resmi Gazete  yayımlandığı tarihten önce süresi içinde vize ettirilemediği için iptal edilen Tarım Danışmanı, Uzman Tarım Danışmanı , Tarım Yayımcısı ve Uzman Tarım Yayımcısı sertifikalarının sahipleri  Geçici maddenin yayımlandığı tarihten itibaren  bir yıl içinde, bu maddenin yayımlandığı tarihten sonraki bir yılda dahil olmak üzere, başvuru tarihinden en fazla üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgelerini ibraz ettikleri takdirde iptal edilmiş olan sertifikaları vize tarihleri sertifika veriliş tarihi esas alınarak vize edilir.


''